Norska hundaræktarfélagið NKK mótmælir dýraníð

Norska hundaræktarfélagið mótmælir dýraníð og skorar á öll félög innan FCI að gera hið sama. Hundaræktarfélag Íslands hefur þegar sent mótmæli.

Protesterer mot dyremishandling

NKK har i dag oversendt vedlagte brev til FCI, den internasjonale kennelunionen og CKU, den kinesiske kennelklubben, vedrørende Yulin dog meat eating festival.

I brevet tar NKK avstand fra aktivitetene på festivalen, og presiserer at det forventes at FCI og CKU nå gjør det de kan for å stoppe den.

«NKK vil alltid ha forståelse for kulturelle forskjeller, men håndteringen av hundene i forbindelse med denne festivalen kan ikke beskrives som annet enn dyremishandling, noe NKK naturligvis tar sterk avstand fra. NKK jobber under mottoet «Hund til nytte og glede», og reagerer derfor selvfølgelig på denne behandlingen av dyr. Alle kennelklubber verden over vil ha interesse av at festivalen stoppes. Det er derfor naturlig at FCI og CKU nå agerer ut i fra dette, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.